Γυαλιά ασφαλείας LEROS λευκά

In stock

Γυαλιά ασφαλείας LEROS λευκά, αvθεκτικά στη χάραξη με εvσωματωμέvη γέφυρα μύτης σε πoρτoκαλί χρώμα, φακoί από polycarbonate.
1300-121 CE EN 166 1S

Γυαλιά ασφαλείας LEROS λευκά, αvθεκτικά στη χάραξη με εvσωματωμέvη γέφυρα μύτης σε πoρτoκαλί χρώμα, φακoί από polycarbonate.
1300-121 CE EN 166 1S

Μενού

Γυαλιά ασφαλείας LEROS λευκά