Σκoύφoς μάλλιvoς τύπoυ «ληστή», μαύρoς.

In stock

Σκoύφoς μάλλιvoς τύπoυ «ληστή», μαύρoς.

Σκoύφoς μάλλιvoς τύπoυ «ληστή», μαύρoς.

Επιπλέον πληροφορίες

Χρώμα

Μαύρο

Ύφασμα

Μάλλινο

Μενού

Σκoύφoς μάλλιvoς τύπoυ «ληστή», μαύρoς.